Etik hos IGL

ETIK

Ny viden om lægemidler og lægemiddelbehandling er en nødvendig forudsætning for bl.a. sundhedspersoners udførelse af deres daglige virke. For eksempel skal en patient, der går til lægen og får ordineret et lægemiddel, trygt kunne stole på, at lægen er så velinformeret og har så opdateret viden om lægemidler, at lægen kan ordinere præcis det lægemiddel, der passer den pågældende patient bedst.

Derudover besidder sundhedspersoner og lægemiddelindustrien hver især værdifuld viden om lægemidler og deres anvendelse. Videndeling er derfor altafgørende for udvikling af ny medicin og kommer alle interessenter til gavn. Det er imidlertid klart, at samarbejdet mellem lægemiddelindustrien og sundhedssektorens interessenter skal foregå på en etisk forsvarlig måde med fagligheden og patientsikkerheden som omdrejningspunkt.

IGL deltager på den baggrund aktivt i arbejdet med etik – såvel nationalt (i regi af ENLI) som på europæisk plan (i regi af Medicines for Europe).

IGL har også sammen med en række andre aktører på sundhedsområdet udarbejdet pjecen ”Det skal du vide, når du som sundhedsperson samarbejder med en virksomhed” (link). Heri er samlet informationer om den anmeldelses- og ansøgningspligt, sundhedspersoner efter lovgivningen er omfattet af, når de samarbejder med lægemiddel- og medicovirksomheder.

 

Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien

ENLI blev stiftet i 2011 af IGL, Lif og Parallelimportørerne i fællesskab for at sikre et professionelt, sagligt og uafhængigt samarbejde mellem de tilknyttede lægemiddelvirksomheder og sundhedsvæsenets øvrige parter samt for at sikre åbenhed om de tilsluttede virksomheders samarbejde med deres interessenter.

IGL er sammen med de øvrige stiftere medlem af styregruppen for ENLI, der dels drøfter de overordnede principper for ENLI’s virksomhed, dels træffer beslutninger om ENLI’s økonomi og administration.

ENLI har bl.a. til opgave at kontrollere og sanktionere, at de lægemiddelvirksomheder, som er tilknyttet ENLI, overholder lovgivningen og de brancheetiske regler. Det vil sige alle de regler, der regulerer lægemiddelvirksomhedernes samarbejde med og information til sundhedspersoner, beslutningstagere, patientforeninger og hospitaler. Grundlaget for ENLI’s arbejde er således ikke kun den gældende lovgivning, men også en lang række brancheetiske regler for bl.a. lobbyisme, samarbejde med patientforeninger, reklamer og donationer.

De etiske kodeks implementerer både de brancheetiske regler på europæisk (se nedenfor om Medicines for Europe) og dansk niveau samt dansk lovgivning på området, således at det altid er de strengeste regler, der gælder. Som led i ENLI’s kontrol af lovgivningen pågår en løbende dialog med Lægemiddelstyrelsen, der sikrer, at ENLI’s praksis afspejler dansk myndigheds praksis på området.

ENLI kontrollerer og sanktionerer, at de lægemiddelvirksomheder, som er tilknyttet ENLI, overholder lovgivningen og de brancheetiske regler, der regulerer lægemiddelvirksomhedernes samarbejde med og information til sundhedspersoner, beslutningstagere, patientforeninger og hospitaler. Hvis reglerne overtrædes, kan ENLI idømme virksomhederne bøder samt en række andre skrappe sanktioner såsom tilbagekaldelse af materiale, krav om (offentlig) berigtigelse eller lign.

Se mere på www.enli.dk.

 

Code of Conduct

IGL er medlem af Medicines for Europe (link), der er den europæiske organisation for producenter af generiske og biosimilære lægemidler.

Medicines for Europe vedtog den 8. december 2015 en “Code of Conduct on Interactions with the Healthcare Community”, der opstiller et kodeks for medicinalindustrien forhold til sundhedspersoner i bred forstand. Dette kodeks er baseret på en række grundlæggende principper om integritet, gensidig respekt, lydhørhed, ansvarlighed, samarbejde og transparens. Det indeholder en række retningslinjer om samarbejde, om gennemførelse samt ikke mindst om åbenhed og offentliggørelse.

Der er henvist til Code of Conduct i ENLI’s regelsæt herunder at de etiske kodeks også implementerer brancheetiske regler på europæisk plan.

Du kan læse mere om Code of Conduct her.