FORFALSKEDE LÆGEMIDLER

Ifølge EU's direktiv om falske lægemidler (2011/62/EU) skal receptpligtige lægemidler fremover have særlige sikkerhedsanordninger. Det sker i form af forseglede pakninger og specifikke 2D stregkoder på hver enkelt pakke, der skal gøre det muligt at kontrollere lægemidlets ægthed. Direktivet træder i kraft den 9. februar 2019 og skal forbedre patientsikkerheden ved at undgå, at forfalskede lægemidler kommer ind i den legale distributionskæde og ud til borgerne.

For at kunne leve op hertil etableres et fælles europæisk verifikationssystem, der vil gøre det muligt for grossister og apotekere at kontrollere – eller verificere - et lægemiddels ægthed. På tilsvarende måde etableres nationale verifikationssystemer i de enkelte lande med deltagelse af alle relevante parter.

Dansk Medicin Verifikation Organisation (DMVO) stiftet den 21. november 2016 af Lægemiddelindustriforeningen (Lif), Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL), Foreningen for Parallelimportører af Medicin og Parallelimportørforeningen af Lægemidler, Danmarks Apotekerforening samt Megros og Amgros. DMVO har til opgave at etablere, administrere og drive et nationalt datalagringssystem, i overensstemmelse med EU-direktivet.

IGL er medlem af DMVO’s bestyrelse og deltager aktivt i de etablerede arbejdsgrupper, der skal sikre en effektiv gennemførelse af direktivet.

Du kan læse mere om direktivet og om DMVO på www.dmvo.dk