UDBUD PÅ HOSPITALSOMRÅDET

Amgros er en politisk ledet organisation, der er ejet af Danske Regioner og som er sat i verden for at skabe stordriftsfordele og administrative besparelser ved at samle indkøbet af lægemidler ét sted. Den primære opgave er at sikre, at de offentlige sygehuse i Danmark altid har de fornødne lægemidler til rådighed – og altid til en god pris. Gennem udbud indkøber Amgros 99 % af alle de lægemidler, der anvendes på offentlige sygehuse i de fem regioner i Danmark.

IGL’s medlemsvirksomheder ønsker fuldt at kunne deltage i de løbende udbud af indkøb af generiske og biosimilære lægemidler til hospitalerne. Vi har således en klar fælles interesse med Amgros og regionerne i at opretholde og fremme en sikker og omkostningseffektiv lægemiddelforsyning til patienterne på de offentlige sygehuse i Danmark. En deltagelse, der ikke blot er vigtig for forsyningssikkerheden, men som også skal sikre, at regionerne ikke betaler mere for lægemidlerne end nødvendigt. Begge hensyn ligger dermed også i direkte forlængelse af Amgros’ kerneopgave.

Det forudsætter imidlertid en række justeringer af de rammeaftaler, der ligger til grund for virksomhedernes deltagelse i udbud. Det gælder bl.a. forpligtelser til at aftage og levere lægemidler, regler om deres holdbarhed, om levering og lager, om evt. erstatningsforpligtelser samt om opsigelse og forlængelse af kontrakter.

IGL er løbende i kontakt med Amgros herom og meget opmærksom på behovet for en fornuftig balance mellem hensynene til de mange involverede parter i udbudsprocessen: Leverandørerne, indkøberne, de politisk og økonomisk ansvarlige (Danske Regioner og de individuelle regioner) samt sygehusapotekerne.

Du kan læse mere om Amgros på www.amgros.dk